Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

- Χώρα Προέλευσης -

.
.
.ηγηγ
.
..
.
..ψωβωψ
.
..
.
..
.
..
.
.(Όταν η ιστορία της παρακμής μιας χώρας γίνεται ταινία)

"Χώρα Προέλευσης του Σύλλα Τζουμέρκα"


''
'
'
''
''
''
'
''
'
'
''
'
''.ωβωβγ
.
..
..
.
..
...
.
.
..
.
.
..
.