Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

"Goodbye Yellow Brick Road"
"So goodbye yellow brick road
Where the dogs of society howl
You can't plant me in your penthouse
I'm going back to my plough

Back to the howling old owl in the woods
Hunting the horny back toad
Oh I've finally decided my future lies
Beyond the yellow brick road
What do you think you'll do then
I bet that'll shoot down your plane
It'll take you a couple of vodka and tonics
To set you on your feet again
Maybe you'll get a replacement
There's plenty like me to be found
Mongrels who ain't got a penny
Sniffing for tidbits like you on the ground"-Για τον Απόστολο και τον Νικόλα,
που αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν τον
"Υellow Brick Road"-