Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009
Aλλαγή παρoχου

Τουτέστιν, για κάποιο διάστημα άνευ "σύνδεσης" και "αποχή" απο τήν "ενδοασύρματη" ζωή.

Έως και την επόμενη εβδομάδα (θέλω να ελπίζω), να μου είστε καλά.