Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009


"Πρόσφυγες, μέσα στην ίδια μας τη χώρα θα γίνουμε"-Γηραία Θήλυ,ενώ καιγόνταν το σπίτι της-
Οικισμός Άνω Σουλίου, Νομού Αττικής
23/8/2009