Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

"Πεθύμησα ένα σύννεφο στην εξοχή"Μπροστάμουείναικιόλαςημερομηνίες
όλασουφαίνονταιόμορφα
όλασουφαίνονταιάσχημα
καιηζωήσυνεχίζεινασεεκπλήσειακάθεκτη
σαν
Λεξούλα
ενός
ΑγνώστουΕπτά και Σήμερα!!!