Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ερρίφθη ο κύβος...

.
.
.
.
.
Άνευ αιδούς
.
.
.
.

Διεμερίσαντο τα ιμάτια ημών
.
.
.
.
.
 
 
 
  Αντί πινακίου φακής
.
.
.
.
.

 
Εις γενεάς γενεών
.
.
.
.
.
 
 
αμήν...    
.
.
.
.